Avustaminen rikosasioissa esitutkinnasta oikeudenkäyntiin

Rikoksesta epäilyllä, joka on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu on oikeus käyttää avustajaa jo esitutkinnassa. Avustajan käyttäminen jo kuulusteluissa voi parantaa usein mahdollisuuksia puolustautua rikosepäilyä vastaan. Tämän vuoksi on epäillyn syytä olla yhteydessä avustajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asianomistajana olet joutunut rikoksen uhriksi tai sinulle on aiheutunut rikoksen johdosta vahinkoa. Avustaja pystyy selvittämään sinulle asianomistaja-asemaan liittyvät oikeudet ja avustaa sinua esimerkiksi korvausvaatimusten esittämisessä sekä esiintymisessä tuomioistuimissa. Myös asianomistajalla on oikeus käyttää avustajaa jo esitutkintavaiheessa.

Riita-asioiden osapuolten avustaminen sovintoneuvotteluista oikeudenkäyntiin

Riita-asioissa on kyse yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisusta. Riita-asioissa pyritään aina ensin selvittämään mahdollisuus sovintoon vastapuolen kanssa. Usein pelkän ulkopuolisen tahon tuleminen mukaan tilanteeseen auttaa asian ratkaisemisessa. Riita-asioiden edetessä tuomioistuimeen lakimies avustaa riita-asian valmisteluun liittyvien kirjelmien laatimisessa ja todistusaineiston selvittämisessä sekä esiintyy oikeudenkäynneissä.

Riita-asioiden kirjo on moninainen. Esimerkiksi kiinteistökauppariidat, vuokrasuhderiidat, taloyhtiöriidat, erilaisiin sopimuksiin liittyvät riidat, vahingonkorvausasiat ja lasten tapaamisiin, elatukseen ja huoltoon liittyvät riidat ovat kaikki riita-asioita.

Avustaminen perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat kuuluvat jokaisen elämään. Lakimiesavun tarve voi syntyä eron, kuoleman tai vaikka avioitumisen yhteydessä. Neuvonnan ja avustamisen lisäksi laadin seuraavia asiakirjoja:

  • – avioehtosopimukset – ositussopimukset
  • – testamentit
  • – perunkirjoitukset
  • – perinnönjakokirjat
Erotilanteissa lapsen etua tavoitellen

Lapsen vanhemmat eivät aina pääse yhteisymmärrykseen lapsen huoltoon, tapaamisiin tai elatukseen liittyvistä asioista. Lapsiasioissa tulisi aina löytää lapsen edun mukainen ratkaisu ja pitää lapset erossa vanhempien välisistä riidoista. Viime kädessä riidat ratkaistaan tuomioistuimessa. Avustajasta on apua usein jo siinä vaiheessa kun neuvottelu- tai keskusteluyhteys toiseen vanhempaan on huono. Ulkopuolisen mukaan tulo auttaa myös keskittymään olennaiseen, eikä lapsia sekoiteta vanhempien välisiin muihin ongelmiin.

Asiakirjojen laadinta

Avustan erilaisten juridisten asiakirjojen laadinnassa, kuten

  • - kauppakirjat
  • - lahjakirjat
  • - sopimukset
Muu juridinen neuvonta

Toimisto on ns. yleisjuridinen toimisto, joka ei ole erikoistunut mihinkään erityiseen oikeudenalaan. Voit ottaa yhteyttä tarvitessasi konsultointia juridiikan kiemuroihin tai vaikka tarvitessasi neuvottelutaitoista lakimiestä sopimusneuvotteluihin, taloyhtiökokouksiin tai muuhun edunvalvontaan.